Truyện Phế Vật Cuồng Thê: Cực Phẩm Thất Tiểu Thư

Chương 138

Truyện Gả Thay

Chương 15

Truyện Tra Vương Tác Phi

Chương 58

Truyện Cẩm Tú Đích Nữ: Độc Y Tam Tiểu Thư

Chương 10

Truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 191

Truyện Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 66

Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 271

Truyện Nhật Lệ

Chương 58

Truyện Trẫm Thật Mệt Tâm

Chương 18

Truyện Vương Phi Hắc Đạo,tuyệt Đối Không Dễ Chọc!

Chương 31

Truyện Điền Viên Y Nữ

Chương 20

Truyện Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 96

Truyện Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 80

Truyện Nữ Thần Mau Xuyên: Con Đường Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Chương 42

Truyện Kinh Thế Độc Hậu: Ác Lang Thiếu Dạy Dỗ

Chương 5

Truyện Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 178

Truyện Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 30

Truyện Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Chương 68

Truyện Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 125

Truyện Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 61

Truyện Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 55

Truyện Kỳ Tích Vương Tọa

Chương 12

Truyện Quỷ Phi Trọng Sinh: Ai Dám Đụng Đến Phu Quân Ta

Chương 13

Truyện Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 91