Truyện Tà Đế Cuồng Phi

Chương 22

Truyện Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá Nguyệt

Chương 57

Truyện Thanh Âm:”Đỏ”,lời Hát Từ Trái Tim

Chương 3

Truyện Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 16

Truyện Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 61

Truyện Đường Trở Về

Chương 3

Truyện Ngoan Vương Kỹ Phi

Chương 60

Truyện Đại Ma Nữ Hảo Đào Hoa

Chương 11

Truyện Hồ Nữ

Chương 107

Truyện Làm Nô

Chương 37

Truyện Tà Vương Cưng Chiều, Độc Phi Thực Khuynh Thành

Chương 3

Truyện Nam Chính Thuộc Về Bổn Tiểu Thư.

Chương 3

Truyện Nương Tử Của Hoàng Tuyền

Chương 6

Truyện Tứ Quốc Tranh Phi

Chương 31

Truyện Chính Cung Tiểu Thiếp

Chương 13

Truyện Lãnh Vương Sủng Tặc Phi

Chương 73

Truyện Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 23

Truyện Độc Thê Khó Làm

Chương 12

Truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 5

Truyện Vương Gia, Ngài Quá Phận Rồi

Chương 19

Truyện Thê Bằng Phu Quý

Chương 21

Truyện Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi

Chương 16

Truyện Nhạc Vũ Thiên Hạ

Chương 6

Truyện Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 31