Truyện Thiên Thu

Chương 72

Truyện Phù Dung

Chương 90

Truyện Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 10

Truyện Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 384

Truyện Kiêu Tế

Chương 95

Truyện Hoa Thị Chiêu Nguyệt

Chương 15

Truyện Thê Tử Của Bạo Quân

Chương 97

Truyện Độc Phi Vs Tà Vương

Chương 84

Truyện Nhật Lệ

Chương 12

Truyện Nữ Phụ Yêu Nghiệt Vs Hệ Thống Thiểu Năng

Chương 4

Truyện Loạn Tâm

Chương 3

Truyện Bên Kia Sương Giá Là Xích Lung Thành

Chương 9

Truyện Hải Đạo

Chương 5

Truyện Quả Nhân Muốn Thị Tẩm

Chương 5

Truyện Yêu Yêu Hận Hận: Ngu Tình Điệp Tử Đóa

Chương 5

Truyện Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê

Chương 16

Truyện Nhiệm Vụ Này Thật Sự Rất Khó

Chương 1

Truyện Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 92

Truyện Mỹ Nhân Như Họa

Chương 40

Truyện Tứ Quốc Tranh Phi

Chương 53

Truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Chương 44

Truyện Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 19

Truyện Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 52

Truyện Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 75