Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 36

Truyện Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 38

Truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Chương 242

Truyện Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Chương 130

Truyện Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 62

Truyện Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 59

Truyện Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Chương 61

Truyện Thiên Tài Tiểu Độc Phi

Chương 163

Truyện Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 121

Truyện Bạo Tiếu Sủng Phi: Gia Gia Ta Chờ Ngươi Bỏ Vợ

Chương 20

Truyện Độc Sủng Thiên Kiều

Chương 76

Truyện Tà Đế Cuồng Phi

Chương 188

Truyện Độc Nữ Lệ Phi

Chương 93

Truyện Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày

FULL

Truyện Thiên Thu

Chương 78

Truyện Tứ Quốc Tranh Phi

Chương 70

Truyện Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu

Chương 47

Truyện Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 69

Truyện Thiên Tài Cuồng Phi Cưới Được Một

Chương 117

Truyện Ma Y Độc Phi

FULL

Truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 111

Truyện Vạn Vực Chi Vương

Chương 290

Truyện Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 117

Truyện Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 84