Truyện Lục Chỉ Cầm Ma

FULL

Truyện Nghịch Thủy Hàn

FULL

Truyện Cẩm Tú Mỹ Nhân

FULL

Truyện Tru Tiên I

FULL

Truyện Họa Quốc

FULL

Truyện Thư Kiếm Ân Cừu Lục

FULL

Truyện Ôn Nhu Nhất Đao

FULL

Truyện Quân Thần Phân Tranh

FULL

Truyện Ngạo Khí Hoàng Phi

FULL

Truyện Sai Phi Dụ Tình

FULL

Truyện Quần Long Chi Thủ

FULL

Truyện Thê Hiền Phu Quý

FULL

Truyện Phượng Hí Đông Cung

FULL

Truyện Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

FULL

Truyện Ngược Ái

FULL

Truyện Sủng Phi Bướng Bỉnh Của Vương Gia

FULL

Truyện Nghề Vương Phi

FULL

Truyện Ca Tẫn Đào Hoa

FULL

Truyện Hoàng Hậu Siêu Quậy

FULL

Truyện Hoa Khai

FULL

Truyện Tìm Chân Mệnh Thiên Tử

FULL

Truyện Đạo Cô Vương Phi

FULL

Truyện Nhu Hoàng Ngự Ảnh

FULL

Truyện Xuyên Qua Mĩ Nam Tóc Trắng: Công Tử Huyền Tuyết Y

FULL