Truyện Đổi Mới Nhân Sinh

Chương 2

Truyện Chuyện Xưa Theo Gió Bay

Chương 2

Truyện Cô Dâu Thứ Mười Của Quỷ Vương

FULL

Truyện Cứu Thế Chủ Ăn Hàng

Chương 11

Truyện Nắm Giữ Vận Mệnh

Chương 11

Truyện Hảo Nữ 18 Hảo Nữ Thập Bát Giá

FULL

Truyện Tiên Tử Dạo Phàm

Chương 3

Truyện Đồng Thoại Văn Lang

Chương 38

Truyện Không May Gặp Phải Nàng

Chương 18

Truyện Trót Yêu

FULL

Truyện Triêu Hoa Nhược Mộng

Chương 13

Truyện Xuyên Qua Thật Đặc Biệt: Sủng Tỳ Đùa Giỡn Vương Gia

Chương 45

Truyện Nhất Kỵ Tuyệt Trần

Q. 2 - Chương 28

Truyện Tuyết Rơi Dưới Hoàng Hôn.

FULL

Truyện Nương Tử Đừng Mê Hoặc Vi Phu

Chương 2

Truyện Ái Phi Của Trẫm Là Một Đứa Trẻ

Chương 44

Truyện Vương Phi Tiến Lên

FULL

Truyện Muốn Thượng Liền Thượng

FULL

Truyện Tiểu Thư Cưới Vợ

FULL

Truyện Cùng Quân Hoan Hảo

FULL

Truyện Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh?

FULL

Truyện Khách Điếm Lão Bản

FULL

Truyện Hải Âu Chi Thương

FULL

Truyện Hồn Phi Yên Diệt Chi Minh Phong Thiên

FULL