Truyện Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 42

Truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Chương 250

Truyện Sắc Khí Tràn Đầy

Chương 76

Truyện Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 195

Truyện Thiên Hạ Chí Tôn

Chương 79

Truyện Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 78

Truyện Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 117

Truyện Thánh Vũ Xưng Tôn

Chương 51

Truyện Sổ Tay Công Lược Nam Thần

Chương 3

Truyện Ái Thê

Chương 18

Truyện Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 25

Truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 115

Truyện Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

Chương 56

Truyện Truy Thê

FULL

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 41

Truyện Xuyên Việt Uy Vũ, Vương Phi Có Cái App

FULL

Truyện Trọng Sinh Tầm An

FULL

Truyện Yêu Hậu - Xem Trẫm Thu Phục Nàng Thế Nào?!

Chương 44

Truyện Tiên Môn

Chương 358

Truyện Phế Vật Cuồng Thê: Cực Phẩm Thất Tiểu Thư

Chương 129

Truyện Thần Lộ

Chương 34

Truyện Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

FULL

Truyện Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 113

Truyện Manh Sủng

Chương 59