Truyện Nữ Quan Vận Sự

Chương 171

Truyện Thiên Tài Tiểu Độc Phi

Chương 138

Truyện Kế Thê

Chương 353

Truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Chương 233

Truyện Độc Sủng Thiên Kiều

Chương 60

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 31

Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 150

Truyện Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Chương 110

Truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 88

Truyện Thiên Tài Cuồng Phi Cưới Được Một

Chương 115

Truyện Tà Đế Cuồng Phi

Chương 153

Truyện Ma Y Độc Phi

Chương 144

Truyện Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng

Chương 20

Truyện Hồ Nữ

Chương 136

Truyện Tứ Quốc Tranh Phi

Chương 65

Truyện Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày

Chương 59

Truyện Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 114

Truyện Nhật Lệ

Chương 18

Truyện Thiên Thu

Chương 77

Truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 103

Truyện Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 54

Truyện Diệu Cốt Sinh Hương

Chương 28

Truyện Dạ Hành Ca

Chương 30

Truyện Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Chương 39