Truyện Y Khuynh Thiên Hạ

Chương 37

Truyện Y phẩm cuồng phi

Chương 17

Truyện Tà Đế Cuồng Phi

Chương 118

Truyện Yêu Hậu - Xem Trẫm Thu Phục Nàng Thế Nào?!

Chương 42

Truyện Ma Y Độc Phi

Chương 102

Truyện Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Chương 78

Truyện Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 89

Truyện Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 98

Truyện Kiêu Tế

Chương 112

Truyện Thê Tử Của Bạo Quân

Chương 112

Truyện Trọng Sinh Cao Môn Đích Quý Nữ

Chương 399

Truyện Trường Hận

Chương 27

Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 28

Truyện Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 46

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 27

Truyện Thiên Tài Tiểu Độc Phi

Chương 128

Truyện Vương Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 9

Truyện Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 195

Truyện Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 22

Truyện Thê Chủ Khó Chìu

Chương 1

Truyện Nữ Quan Vận Sự

Chương 135

Truyện Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 73

Truyện Mỹ Nhân Như Họa

Chương 62

Truyện Phù Dung

Chương 101