Truyện Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Chương 85

Truyện Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần : Nữ Nhân Nguy Hiểm

Chương 305

Truyện Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 85

Truyện Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ

Chương 11

Truyện Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 17

Truyện Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

Chương 88

Truyện Kế Thê

Chương 146

Truyện Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 241

Truyện Trọng Sinh Cao Môn Đích Quý Nữ

Chương 186

Truyện Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 186

Truyện Du Thái Hoa

Chương 5

Truyện Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 62

Truyện Độc Sủng Thiên Kiều

Chương 21

Truyện Cuộc Sống Điền Viên Trên Núi Của Nông Phu

Chương 58

Truyện Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 149

Truyện Công Tử Khuynh Thành

Q. 1 - Chương 27

Truyện Giả Quan Huyện Đấu Địa Chủ

Chương 5

Truyện Sủng Ngươi, Ta Làm Được

Chương 1

Truyện Nguyệt Nhi, Nàng Là Thần Hộ Mệnh Của Trẫm

Chương 7

Truyện Tứ Quốc Tranh Phi

Chương 23

Truyện Nuôi Heo Trong Hậu Cung

Chương 28

Truyện Thái Tử Phi Tham Ăn

Chương 124

Truyện Vạn Vực Chi Vương

Chương 3

Truyện Nếu Có Mùa Hoa Nở

Chương 1