Truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Chương 213

Truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 79

Truyện Nữ Quan Vận Sự

Chương 109

Truyện Nhật Lệ

Chương 13

Truyện Kế Thê

Chương 322

Truyện Tiếp Tục Lan Lăng Vương Phi

Chương 3

Truyện Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 13

Truyện Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 9

Truyện Mỹ Nhân Như Họa

Chương 49

Truyện Thiên Tài Tiểu Độc Phi

Chương 123

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 20

Truyện Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 57

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 16

Truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 31

Truyện Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 40

Truyện Y phẩm cuồng phi

Chương 12

Truyện Trọng Sinh Cao Môn Đích Quý Nữ

Chương 372

Truyện Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 374

Truyện Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 70

Truyện Vạn Vực Chi Vương

Chương 160

Truyện Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 152

Truyện Hồ Nữ

Chương 117

Truyện Phan Kim Liên Trọng Sinh

Chương 37

Truyện Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 85