Truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Chương 40

Truyện Trọng Sinh Cao Môn Đích Quý Nữ

Chương 350

Truyện Ma Y Độc Phi

Chương 58

Truyện Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

Chương 21

Truyện Tà Đế Cuồng Phi

Chương 34

Truyện Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 94

Truyện Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 68

Truyện Làm Phi

Chương 77

Truyện Cách Làm Sủng Phi

Chương 68

Truyện Nữ Quan Vận Sự

Chương 86

Truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Chương 194

Truyện Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 67

Truyện Kiêu Tế

Chương 85

Truyện Thiên Tài Tiểu Độc Phi

Chương 103

Truyện Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Chương 100

Truyện Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 41

Truyện Thê Bằng Phu Quý

Chương 37

Truyện Ngân Điêu Nữ

Chương 9

Truyện Y Khuynh Thiên Hạ

Chương 22

Truyện Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 38

Truyện Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 26

Truyện Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 140

Truyện Độc Sủng Thiên Kiều

Chương 38

Truyện Thiên Tài Cuồng Phi Cưới Được Một

Chương 90