Truyện Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Chương 63

Truyện Trọng Sinh Cao Môn Đích Quý Nữ

Chương 315

Truyện Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!

Chương 66

Truyện Y phẩm cuồng phi

Chương 5

Truyện Như Hình Với Bóng

Chương 4

Truyện Độc Nữ Lệ Phi

Chương 73

Truyện Thiên Tài Tiểu Độc Phi

Chương 82

Truyện Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 69

Truyện Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 64

Truyện Nữ Quan Vận Sự

Chương 52

Truyện Mạt Thế Cam Đường

Chương 5

Truyện Nhật Lệ

Chương 4

Truyện Thê Tử Của Bạo Quân

Chương 68

Truyện Cách Phát Tài Của Thương Phụ

FULL

Truyện Du Thái Hoa

FULL

Truyện Thiên Tài Cuồng Phi Cưới Được Một

Chương 61

Truyện Quận Vương Phi Phúc Hắc

Chương 6

Truyện Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu

Chương 29

Truyện Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 333

Truyện Yêu Hậu - Xem Trẫm Thu Phục Nàng Thế Nào?!

Chương 18

Truyện Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 76

Truyện Kiêu Tế

Chương 72

Truyện Trường Mệnh Nữ

FULL

Truyện Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại

Chương 36