Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc

Tue, 07 Nov 2017 09:50:15 +0700

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Thời Bạc Y  vốn là ban chủ của Hợp Hoan tông nhưng y lại có một thói quen xấu chưa có thuốc chữa đó là sau khi tỉnh dậy liền mất trí nhớ. 

Tuy nhiên người bạn lữ Hạ Hàm Tử của hắn luôn luôn kề sát bên cạnh hắn một bước cũng không rời hắn. 

Mỗi ngày Hợp Hoan tông đều xuất hiện cảnh tượng tông chủ câu dẫn Hạ tiên sinh. 

Các đệ tử tỏ vẻ, sức mạnh của tình yêu đúng là vĩ đại, tông chủ tuy không nhớ Hạ tiên sinh nhưng vẫn có thể câu dẫn người này. 

Ngày nào cũng phải ăn cẩu thực đến no thật không chịu được đâu.