Trùng Sinh Chi Đế Vương: Gian Phu Thuần Manh Hậu

Mon, 06 Nov 2017 13:41:18 +0700

Trùng Sinh Chi Đế Vương: Gian Phu Thuần Manh Hậu

Trùng Sinh Chi Đế Vương: Gian Phu Thuần Manh Hậu Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Kiếp trước, một đoạn nhân duyên nhỏ nhoi kéo gần hai số phận, đến lúc Nghiêm đế gặp lại Đông Phương Nhạc Vi, nàng đã trở thành Hoàng Hậu, nhưng là Hoàng Hậu hắn không thể sủng, cuối cùng, vì giữ vững giang sơn cho hắn, nàng cam nguyện tự vẫn, cùng chết với đứa con trong bụng đã gần mười tháng.

Kiếp này, Nghiêm đế trân trọng đoạn nhân duyên tốt đẹp kia kia quyết tâm bảo hộ nàng, y liền trăm phương ngàn kế trù tính, nhưng là đến khi gặp lại nàng, một chút suy tính kia liền hóa không, khiến y giống như kiếp trước hận không thể sủng nàng đến trời, nhưng nghĩ đến kết cục kia. Chi bằng...