Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ

Wed, 27 Dec 2017 11:06:00 +0700

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Chưởng môn phái Linh Vân phái là Lãnh Vô Sương nổi danh là thanh niên nghiêm túc, lại có tu vi vô cùng cao thâm sâu không lường,ngày thường trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, có phong độ tiên nhân. 

Nhưng hắn có một nổi buồn khổ chính là ba đệ tử  dưới tay của hắn được hắn nuôi dạy tự nhỏ,  mỗi người lại có tâm không xưng với hắn, mỗi người đều muốn cùng hắn đối nghịch, tức giận đến hắn mỗi ngày đau lòng. 

Cuối cùng sẽ có một ngày, bởi vì một lần bất ngờ, hắn cùng với ba đồ đệ quan hệ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. 

Lãnh Vô Sương (hỏng mất mặt): Ta không nên cùng bọn họ lâu ngày sinh tình rồi!!! 

Huyền Thiên: Mỉm cười 

Hàn Sở Nhượng: Khiêu khích cười 

Bạch Sơ: Si hán cười