Trong Lòng Vợ Tôi Có Một Ánh Trăng Sáng

Tue, 05 Dec 2017 10:52:26 +0700

Trong Lòng Vợ Tôi Có Một Ánh Trăng Sáng

Trong Lòng Vợ Tôi Có Một Ánh Trăng Sáng Review Rating: 6.00 out of 10 based on 2 reviews. 0
Trong lòng vợ tôi có một ánh trăng sáng
Bị tôi đập một phát mà biến thành máu muỗi. (*)
Đây là câu chuyện về một anh công mắc chứng chướng ngại giao tiếp cùng với em thụ cái-gì-cũng-thích-nhịn-ở-trong-lòng của anh ấy.