Trở Về Thời Niên Thiếu Của Bạo Quân

Wed, 28 Dec 2016 23:03:09 +0700

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Bạo Quân

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Bạo Quân Review Rating: 8.50 out of 10 based on 2 reviews. 0
Truyện Trở Về Thời Niên Thiếu Của Bạo Quân của tác giả Giang Nam Đạp Ca là một câu truyện thuộc thể loại truyện ngôn tình cổ đại thần tiên ma quái, cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, tiên hiệp tu chân.

Hắn là Yến quốc bạo quân, giết người vô xá, tàn bạo bất kham. Nàng là quỷ tu chốn âm ti, lạnh lùng xa cách, một lòng hướng đạo. Biến cố xảy ra, nàng xuyên về lãnh cung Yến quốc 30 năm trước. Lúc đó, hắn vẫn là một cái tiểu hoàng tử bị biếm vào lãnh cung, nhận hết mọi ngược đãi. Mà nàng, lại biến thành cái Quỷ hồn mất hết pháp lực trong lãnh cung.