Triều Thiên Nhất Côn [Luận Anh Hùng]

Tue, 24 Jun 2014 00:00:00 +0700

Triều Thiên Nhất Côn [Luận Anh Hùng]

Triều Thiên Nhất Côn [Luận Anh Hùng] Review Rating: 7.70 out of 10 based on 5 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Kiếm Hiệp
  • Nguồn:tangthuvien.vn
  • Tình trạng:Hoàn Thành
Những năm cuối đời Bắc Tống, Tống Huy Tông mê muội vô đạo, trọng dụng bè lũ gian thần Sái Kinh chủ trì triều chính gây ra cảnh can quan loạn lạc dân chúng đói khổ. Gia Cát Chỉnh Ngã thống lĩnh Lục Phiến Môn và mười tám vạn ngự lâm quân ngăn cản quyết liệt. Các thế lực giang hồ ỏ kinh thành nổi lên tranh chấp dần dần hỉnh thành cục diện thế chân vạc với ba thế chính lực.
 
 
Tại giữa gian chính điện rộng lớn các quan lại đang xì xầm nhỏ to, có vẻ như đây là thời khắc chuyển giao quan trọng nên không ai có thể hoàn toàn yên tâm hay bàng quang đuợc, mọi nguời đều trao đôi với nhau một cách thận trọng. Một minh quân mới xuất hiện sẽ là một thời kì mới huy hoàng cho đất nuớc. Nhưng nếu đó là hôn quân thì tai họa không sao có thể kể xiết.