Toàn Năng Cao Thủ

Fri, 14 Apr 2017 20:34:41 +0700

Toàn Năng Cao Thủ

Toàn Năng Cao Thủ Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Nếu các bạn yêu thích thể loại truyện tiên hiệp đô thị thì đừng nên bỏ qua một tác phẩm của tác giả An Sơn Hồ Ly, một bộ truyện có tên Toàn Năng Cao Thủ.

Truyện nói về Quý Phong, một học sinh nghèo bị mọi người khinh khi, cuộc đời đang ở thời điểm tệ hại nhất, đột nhiên có được sản phẩm khoa kỹ của vị lai, sở hữu năng lực thần kỳ, từ đó cuộc đời không còn bình phàm được nữa.

Có thể nhìn xuyên tường, đánh bạc không lúc nào thua, nhìn lén cũng không mỹ nữ nào biết. Vị lai khoa kỹ, khiến cho Quý Phong xây dựng thành công đế quốc thương nghiệp, hệ thống huấn luyện, có được bản lãnh phi phàm...