Tình Yêu Đến Muộn - Thanh Thanh

Thu, 16 Mar 2017 21:38:32 +0700

Tình Yêu Đến Muộn - Thanh Thanh

Tình Yêu Đến Muộn - Thanh Thanh Review Rating: 6.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Tình Yêu Đến Muộn - Thanh Thanh thuộc thể loại hiện đại, có chút ngược và HE. Một mối tình lãng mạng, một câu chuyện tình để cho người đọc phải suy ngẫm. Bạn sẽ làm gì,nếu hôn nhân không hề có tình yêu? Bạn sẽ làm gì,nếu người bạn thanh mai trúc mã mà bạn yêu chỉ coi bạn là một đứa em gái? Bạn sẽ làm gì,nếu thấy người ấy tay trong tay với người con gái khác?

Cô lựa chọn sự im lặng... Cô muốn vờ như tôi hạnh phúc... Cô muốn gia đình tôi yên tâm... Cô,muốn ở bên anh ấy... Thế nhưng,tình yêu nào mà chẳng khô cạn Tình yêu của cô,nào có thể bền lâu? Thế nên,cô chọn ra đi...