Tinh Hạch Đấu Thiên

Mon, 27 Feb 2017 23:00:43 +0700

Tinh Hạch Đấu Thiên

Tinh Hạch Đấu Thiên Review Rating: 6.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Tinh Hạch Đấu Thiên của tác giả Linh Hương Tuyết Bích là một truyện tiên hiệp, dị giới, xuyên không.

Thanh niên Tần Thiên vốn đang du lịch ở Địa Cầu bỗng nhiên xuyên đến thế giới Tinh Hạch. Vào lúc Tinh Hạch thức tỉnh, hắn mới biết người khác chỉ có một cái, còn hắn thì cực kỳ quái khi có đến một … đôi Tinh Hạch … Đoán kinh cốt, cửu tinh viên, chân hạch động, thần trùng thiên ….