Tiếu Xuân Phong - Lệ Mộ Huyết Lan

Tue, 13 Mar 2018 10:01:42 +0700

Tiếu Xuân Phong - Lệ Mộ Huyết Lan

Tiếu Xuân Phong - Lệ Mộ Huyết Lan Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đam Mỹ
  • Nguồn:E&B: Hoại Băng
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:275
Truyện Tiếu Xuân Phong - Lệ Mộ Huyết Lan của tác giả Lệ Mộ Huyết Lan thuộc thể loại đam mỹ. Tằng lão gia đã cưới tiểu thiếp hơn mười phòng, tóc cũng bạc trắng, vốn tưởng rằng Tằng gia đến đời này chỉ đành phải đoạn tuyệt hương khói.

Không nghĩ tới khi hơn sáu mươi tuổi, ông trời mở mắt, rõ ràng lại có được một vị thiếu gia. Tuy mẹ nó xuất thân nghèo hèn, nhưng đứa con này lại trở thành con đầu lòng của lão.

Lại nói mẹ ruột của Tằng Dịch Xuyên chính là nha hoàn hồi môn đi theo người thiếp cuối cùng của lão, tuổi vừa mới mười bảy, vốn dĩ muốn nhân cơ hội này để bay lên đầu cành, kết quả nàng lại tự vẫn không minh bạch sau khi con trai tròn một tháng, không ai biết được nguyên do trong đó.