Thụy Khuyết Tình Sự

Tue, 13 Mar 2018 10:46:34 +0700

Thụy Khuyết Tình Sự

Thụy Khuyết Tình Sự Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đam Mỹ
  • Nguồn:Editor : Tủ Thủy
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:1012
Truyện Thụy Khuyết Tình Sự của tác giả ERUST thuộc thể loại đam mỹ. Hoàng đế yên lặng nhìn hài tử, một lúc lâu sau, hắn cuối cùng lên tiếng: “ Hài tử này, ban tên…” Dừng một chút, Hoàng đế mới nói: “Phỉ, ‘Thải phong thải phỉ’ — Thất hoàng nữ của trẫm.” 

Vì vậy, danh phận của hài tử được xác nhận 

Thất hoàng nữ Lục Phỉ được an trí tại một tiểu viện bé nhỏ vắng vẻ, bên người có một nãi nương, một thái giám còn có thêm một thị vệ.