Thuần Dương Võ Thần

Mon, 26 Dec 2016 23:25:33 +0700

Thuần Dương Võ Thần

Thuần Dương Võ Thần Review Rating: 8.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Tiên Hiệp
  • Nguồn:Sưu Tầm
  • Tình trạng:Đang cập nhật
Truyện Thuần Dương Võ Thần của tác giả Thập Bộ Hành kể về một thế giới yêu ma hoành hành, một cái thiên triều Đại Hán thuộc về võ đạo.

Ở chỗ này, Lưu Vân Thiết Tụ có thể nuốt nạp phong vân, Hàng Long Thập Bát Chưởng có thể cắt núi lay đồi, Cửu Tự Chân Ngôn có thể hàng yêu phục ma, Thái Cực quyền kiếm có thể vặn vẹo càn khôn. Một trọng phạm thứ tử bởi vì Thiên Triều kho vũ khí mất trộm, mà bị trục xuất đến Võ Đang.

Một thanh mê hoặc đao bởi vì bị long đong, tự phong tại Giải Kiếm Thạch sau. Đương hậu đại chư cường chặt đứt truyền thừa, phá toái hư không đại môn xốc lên Hỗn Độn. Đây là thuộc về truyền thuyết một con sâu cái kiến cưỡi đầu rồng, thần thoại võ lâm trường sinh bất tử!