Thứ Nữ Yêu Phi

Wed, 17 May 2017 23:04:44 +0700

Thứ Nữ Yêu Phi

Thứ Nữ Yêu Phi Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Thứ Nữ Yêu Phi của tác giả Hòa Ngư là một truyện ngôn tình cổ đại, xuyên không. Vinh hoa phú quý sau lưng không giấu được thói đời nóng lạnh, gian trá tính toán.

Đời này nàng không muốn ủy khuất chính mình, muốn sống cuộc sống tự tại không câu chấp. Chẳng qua là nàng đứng ở nơi này, năm tháng tĩnh tốt, như vậy mộng đơn giản cũng không thể thực hiện sao? Vậy thì đừng trách nàng lòng dạ ác độc, tất cả người ngăn trở nàng đi con đường hạnh phúc, nàng cũng sẽ không để ý hết thảy phá hủy.