Thứ Nữ Hữu Độc

Sun, 04 Dec 2016 22:21:41 +0700

Thứ Nữ Hữu Độc

Thứ Nữ Hữu Độc Review Rating: 7.67 out of 10 based on 21 reviews. 0
Tác giả Tần Giản nổi tiếng với những tác phẩm tranh đấu, tác phẩm Thứ Nữ Hữu Độc này còn có cái tên khác là Cẩm Tú Vị Ương thuộc thể loại ngôn tình cổ đại, trùng sinh, nữ cường, sủng, HE. Hiện truyện đang được dựng thành phim.

Thứ nữ phủ Thừa tướng, chịu khổ tám năm, rốt cuộc cũng được lên làm Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ. Thế sự khó liệu, phu quân lại nhất kiến chung tình với tỷ tỷ, phế ngôi vị Hoàng hậu của nàng, bức bách con trai nàng chết!

Trong lãnh cung, nàng cắn răng, uống cạn ly rượu độc! Thề với trời, nếu có kiếp sau, tuyệt đối không làm việc tốt giúp mọi người, tuyệt đối không vào cung, thề không làm Hậu!