Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Fri, 18 Nov 2016 22:27:19 +0700

Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi Review Rating: 7.90 out of 10 based on 5 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Xuyên Không
  • Nguồn:Edit: voi còi + Lam Thiên
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:8993
Truyện Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi của tác giả Tây Phong Tiễn Tiễn là một câu truyện thuộc thể loại truyện ngôn tình xuyên không. Nàng, là nữ tử hiện đại hồn mặc mà đến, tại đây cổ đại thê thiếp thành đàn.

Thề muốn bảo vệ tôn nghiêm của chính mình, nàng tuyệt không cùng người hầu chung một chồng. Hắn, là Thế tử Tĩnh vương, kinh thái tuyệt diễm, lại không đủ chi chứng, gầy yếu nhiều bệnh. Thế tử tuyển phi, nhân duyên tế hội, bức họa của nàng bị đưa đến trước mặt hắn.