Thông Linh Nhãn_NAMY OPP

Tue, 09 May 2017 11:58:53 +0700

Thông Linh Nhãn_NAMY OPP

Thông Linh Nhãn_NAMY OPP Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Thông Linh Nhãn_NAMY OPP thuộc thể loại truyện hiện đại, trùng sinh, huyền huyễn. Bạn có nghĩ khi tuyệt vọng , bất lực, không ai vương tay đỡ bạn mà còn muốn đạp bạn sâu xuống vũng bùn kia bạn sẽ làm gì ?

Một lần trở về bạn sẽ đi như thế nào, bước trên con đường khô ráo đầy ánh mặt trời hay bạn sẽ lại lún sâu hơn vào vũng nước đục, con đường nào sẽ giúp bạn, con đường nào sẽ hại bạn bạn chọn đi vào lối nào điều do bạn mà thôi.

Tôi cũng là một người như thế nhưng tôi lại chọn con đường đúng theo ý muốn của tôi và ngược lại ý muốn của mọi người, các bạn có muốn biết tôi đi như thế nào không ?