Thiều Hoa Vì Quân Gả

Fri, 14 Oct 2016 10:40:19 +0700

Thiều Hoa Vì Quân Gả

Thiều Hoa Vì Quân Gả Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Kiếp trước vì nhiều lý do mà nàng lạm vụng vất vả, chỉ cho kiếm tiền không màng tới thân thể cũng như sức khỏe của mình nhưng chẳng đổi lại được câu khen ngợi.

Do lao tâm quá sức mà tuổi còn trẻ đã xuống hoàng tuyền, không có oán hận, chỉ có hối hận. Tại sao phải vì ngươi mà ủy khuất chính mình, nếu có thể sống lại lần nữa, nhất định phải trở thành dáng vẻ mà ngươi thích, sau đó... Không thích ngươi nữa!

Mời các bạn đón xem truyện Thiều Hoa Vì Quân Gả nhé.