Thiên Tài Cuồng Phi, Cưới Một Được Một

Mon, 10 Jul 2017 10:55:36 +0700

Thiên Tài Cuồng Phi, Cưới Một Được Một

Thiên Tài Cuồng Phi, Cưới Một Được Một Review Rating: 8.00 out of 10 based on 2 reviews. 0
Truyện Thiên Tài Cuồng Phi, Cưới Một Được Một của tác giả Y Nỉ Yêu Nhiêu là một truyện ngôn tình xuyên không, cổ đại. Bao cỏ? Phế vật? Chưa cưới sinh con làm người khinh thường?

Dựa vào! Thiên tài sát thủ của thế kỉ 21 làm sao có thể để mặc người khi dễ? Mai kia xuyên việt, nàng trở thành một người tàng sâu! Phúc hắc vô sỉ, làm theo ý mình! Ngày xưa phế vật, lúc này thịnh thế tao nhã, bễ nghễ thiên hạ.