Thiên Sư Chấp Vị Phần 3 - Phong Đô - Quyển 5

Thu, 11 Jan 2018 13:03:43 +0700

Thiên Sư Chấp Vị Phần 3 - Phong Đô - Quyển 5

Thiên Sư Chấp Vị Phần 3 - Phong Đô - Quyển 5 Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đam Mỹ
  • Nguồn:Editor: Tiểu Khánh
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:396
Truyện Thiên Sư Chấp Vị Phần 3 - Phong Đô - Quyển 5 của tác giả Phàn Lạc thuộc thể loại đam mỹ. Vì muốn cứu bé con mà Trương Huyền bất ngờ bị xe tông thẳng xuống phía dưới núi.  

Mà thời gian này lại là thời gian mấu chốt để điều tra mê án Mã gia, 

Thế mà cậu lại đưa Bé con xông vào quỷ môn quan, 

Còn mất liên lạc với chiêu tài miêu nhà mình!