Thiên Ma Nữ Vương

Sat, 22 Oct 2016 14:49:19 +0700

Thiên Ma Nữ Vương

Thiên Ma Nữ Vương Review Rating: 7.83 out of 10 based on 4 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Tiên Hiệp
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:1641
Truyện Thiên Ma Nữ Vương của tác giả Hắc Đê U là thể loại truyện Huyền huyễn, HE, giả tưởng, không có liên can đến thực tế, lịch sử nào. Nếu có, chỉ là sự ngẫu nhiên.

Năm tám tuổi, nàng được đưa đến phái Thanh Vân, tham dự cuộc tuyển chọn đệ tử mới. Các trưởng lão đã phán nàng không có căn cơ tu tiên, mãi mãi không thoát khỏi số phận phàm nhân. Khi tất cả những người thất bại đã rời khỏi núi Thanh Vân, nàng vẫn một mực đứng đó. Bạch Thiên Lam bước đến hỏi mới biết rằng nàng là một cô nhi, người dẫn nàng đến đây đã bỏ nàng lại và đi mất.

Mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện nhé.