Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi

Mon, 17 Jul 2017 21:20:41 +0700

Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi

Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi Review Rating: 7.33 out of 10 based on 3 reviews. 0
"Ta muốn leo lên vị trí cao nhất ở trong hậu cung này". Hạ Kha đã tự nói với chính mình ngay từ lúc vào cung.

"Tốt!Chúc mừng bạn đã mở ra " tham vọng trở thành sủng phi" , tú nữ không có lòng cầu tiến không phải là sủng phi tốt. Kí chủ Hạ Kha đã thành công kích hoạt hệ thống sủng phi 001, trước đưa ra một phần quà ra mắt, có hay không lập tức mở ra? (là/không). "Nên nói đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì xảy ra, đột nhiên lên tiếng thật là hù chết người".

Hệ thống : Kí chủ xin chú ý, kí chủ xin chú ý, phía trước 50m có hoàng đế đang đi đến, xin mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Người ta thường nói : gần vua như gần cọp nhưng mà Mẫn Tú Các Hạ Kha vừa nhẹ lay động quạt tròn nói : " tần thiếp thích nhất đó là giả heo để ăn thịt hổ".