Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Tue, 08 Nov 2016 23:06:21 +0700

Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương Review Rating: 8.00 out of 10 based on 7 reviews. 0
Truyện Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương của tác giả Lưu Tố Tố là một câu truyện ngôn tình cổ đại, hài, sủng.

Truyền thuyết kể rằng, Tà Vương đã từng vì một nữ tử mà khi quân bức vua thoái vị, giết chết hoàng đế, diệt triều Đường. Truyền thuyết kể rằng, Tà Vương đã từng vì một nữ tử mà giết chết trăm người trong một đêm, nơi cung điện máu nhuộm thành sông. Nam Cung Tự, đại tiểu thư, nữ nhi của chính thê Nam Cung gia, từ nhỏ đã sống nương tựa với ngoại tổ mẫu ở chốn nông thôn.