Thê Bằng Phu Quý

Tue, 15 Aug 2017 23:00:42 +0700

Thê Bằng Phu Quý

Thê Bằng Phu Quý Review Rating: 7.00 out of 10 based on 2 reviews. 0
Truyện Thê Bằng Phu Quý của tác giả Thanh Việt Lưu Ca thuộc thể loại cổ đại, he, tình cảm, xuyên không, điền văn. Xuyên qua thành tiểu tức phụ nông thôn vừa xuất giá, không có cực phẩm thân thích, bởi vì nguyên thân chính là cực phẩm lớn nhất!

Tô Uyển thật vất vả đem tân hôn trượng phu cùng với một nhà trượng phu, độ hảo cảm từ số âm cải biến, lại phát hiện trượng phu của nàng rất có khả năng ngày sau sẽ trở thành Tể tướng vứt thê cưới quý nữ. Nàng là nên hưu phu đi, hưu phu đi, vẫn là hưu phu đi?