Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ

Mon, 13 Feb 2017 23:39:23 +0700

Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ

Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ Review Rating: 5.00 out of 10 based on 2 reviews. 0
Truyện Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ  của tác giả smskmytien là một câu truyện xuyên không, dị giới, 1x1, có chút ngược.

Nhân loại năm 2200, thế giới của những máy móc và công nghệ tối tân. Nơi trí tuệ lên ngôi, tri thức đối đầu. Nơi thiên tài đấu với thiên tài, kỹ thuật tranh công nghệ, con người pk với "không" phải con người ! Chiến tranh vũ trụ nổ ra, Trái Đất bị lôi vào vòng chiến.