Thái Ất Tiên Ma Lục chi Linh Phi Kỷ

Fri, 16 Dec 2016 22:31:22 +0700

Thái Ất Tiên Ma Lục chi Linh Phi Kỷ

Thái Ất Tiên Ma Lục chi Linh Phi Kỷ Review Rating: 7.88 out of 10 based on 4 reviews. 0
Truyện Thái Ất Tiên Ma Lục chi Linh Phi Kỷ của tác giả Hàm Cốc Sinh là một câu truyện tiên hiệp cổ đại, Thế nhân cớ sao phải tu tiên? Bởi nhân thế tựa ván cờ, thiên địa tựa lao tù, nếu một ngày, ngươi cảm thấy ngột ngạt khó ở, muốn được thoát ly, buông xuôi, chẳng chịu trói buộc.

Chỉ có vũ hoá phi thăng, mới đột phá được phàm thân, thoát ly cõi hồng trần. Vũ hoá phi thăng? Thế nghĩa là sẽ tới nơi đâu? Tới Thánh cảnh tối cao bên trên chốn Cửu Thiên, nơi chẳng có phiền ưu, cừu sát, cũng chẳng còn vướng bận, thậm chí, còn mang một cái tên rất tuyệt diệu – Ly Hận Thiên.

Không còn hận, tức chẳng có yêu ư? Tất thảy, đều chưa từng có, cũng sẽ chẳng có, bao vướng bận trước kia, đều sẽ từ bỏ, có vậy mới trông thấy được chốn Thần Cung thiên giới.