Tam Nhật Triền Miên

Wed, 18 Oct 2017 10:56:32 +0700

Tam Nhật Triền Miên

Tam Nhật Triền Miên Review Rating: 5.70 out of 10 based on 10 reviews. 0
Lâm Thiên Long: Ta là cường đạo hay ngươi là cường đạo đây, chính ngươi đè lão tử xuống làm làm làm còn gì?

Liễu Dịch Trần (tỏ vẻ vô tội): Ta đúng là bộ khoái, cơ mà… bị trúng phải xuân dược.

Lâm Thiên Long: Phét láo, lần đầu là trúng xuân dược, nhưng lần hai, lần ba, lần thứ N ngươi trúng xuân dược nào chứ!

Liễu Dịch Trần (cười tít mắt): Thì là xuân dược có tác dụng lâu dài đó, cứ ba ngày phát tác một lần, nếu không sao tên là “Tam nhật triền miên” chứ? (Triền miên ba ngày)

Lâm Thiên Long: hộc máu…

Liễu Dịch Trần (lộ bản chất): Lão tử thích đè ngươi xuống đấy, ai bảo lão tử thích hương vị của ngươi nhường này cơ chứ ~