Tầm Hung Sách

Tue, 05 Dec 2017 10:50:01 +0700

Tầm Hung Sách

Tầm Hung Sách Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Tư Mã Phượng  vốn là gia chủ của hình danh thế gia là một chàng trai tốt mà người trong giang hồ ai cũng đều biết. 

Trì Dạ Bạch là một thanh niên tình  báo tốt là điều mà trong giang hồ ai ai cũng biết. 

Người giang hồ còn biết hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc. 

Người hiểu chuyện thì hỏi Tư Mã Phượng “Trì Dạ Bạch là người như thế nào.” 

Tư Mã Phượng vỗ tay cười nói: rất tốt, đương nhiên là rất tốt. 

Người hiểu chuyện lại hỏi Trì Dạ Bạch “Tư Mã Phượng là người như thế nào.” 

Trì Dạ Bạch nghiêm túc nói: bản lĩnh không tồi, nhưng bản chất là một tên khốn kiếp. 

Nói ngắn gọn: 

Mọi người: biết ngay giữa hai người các ngươi có mờ ám, haha. 

Tư Mã Phượng: hy vọng mờ ám giữa chúng ta không bị người khác phát hiện. 

Trì Dạ Bạch: không, giữa chúng ta không có mờ ám.(mặt nghiêm túc)