Tam Cô Nương Nhà Nông

Thu, 10 Sep 2015 17:55:10 +0700

Tam Cô Nương Nhà Nông

Tam Cô Nương Nhà Nông Review Rating: 8.23 out of 10 based on 15 reviews. 0
Nếu bạn yêu thích thể loại điền văn thì truyện Tam Cô Nương Nhà Nông sẽ đúng như thể loại bạn muốn đọc. Kiếp này nàng còn nhớ mang máng về kiếp trước, nhưng còn rất mơ hồ.

Gia đình nhà chồng kiếp trước của nàng rất coi trong đứa bé trong bụng nàng mà không bàn về sự sống của nàng khiến nàng ra đi mãi mãi về thế giới bên kia.

Nỗi đau trong lúc đó cũng không còn đau nữa, khi mở mắt lại nàng là đã con gái năm mười hai tuổi. Vẫn trong hoàn cảnh đó nhưng lần này nàng đã biết trước tương lai!