Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!

Thu, 17 Aug 2017 16:46:54 +0700

Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!

Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi! Review Rating: 9.63 out of 10 based on 4 reviews. 0
Truyện Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi! của tác giả Tô Dật Huyền thuộc thể loại xuyên không. Nàng là một kẻ trộm, luôn lạc quan hướng về phía trước, tâm địa thiện lương, tội gì truy nàng đến cuối cùng, đến nỗi phải mượn xác hoàn hồn? Gả cho một Vương gia bị bệnh "bất lực", vậy ký đến chi tắc an chi thôi! Nhưng mà, ngươi nha sao lại bị đoạn tụ hả? Nàng muốn ăn thịt, nàng muốn tính phúc!

Nhàn rỗi không có chuyện gì làm, tay lại ngứa ngáy khó nhịn, nàng làm lại nghề cũ, trở thành " phi tặc Bạch Vũ " tiếng tăm lừng lẫy, vẫn giống như ban đầu mới thích!

Hắn là Thân vương trẻ tuổi nhất vương triều Hoa Hạ, có kinh thiên vĩ tài, chi trí định quốc an bang, lại sớm bước ra triều đình. Vẻn vẹn mười năm, đi khắp thiên sơn vạn thủy, chỉ vì tìm nàng!