Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh

Sun, 07 Aug 2016 20:37:39 +0700

Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh

Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh Review Rating: 3.50 out of 10 based on 5 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Tiên Hiệp
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:2815
Truyện Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh tác giả Bát Nguyệt Phi Ưng tiên hiệp là một thể loại huyền diệu đưa chúng ta từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, với những tình tiết hư hư ảo ảo làm cho bạn đọc thêm phần sảng khoái

Trong đầu Yến Triệu Ca mang đầy điển tịch của Thần Cung, lần thứ hai xuyên qua đến thời đại này, giống như cùng một người chơi phó bản cấp địa ngục, đột nhiên bị ném tới phó bản cấp bình thường.

Yến Triệu Ca xuyên qua lần đầu, đi tới thế giới tiên hiệp tu tiên có nền Văn minh Võ đạo phồn thịnh chí cực, được vào trong Tàng Thư Các của Thần Cung có thu tất cả kinh điển của thiên hạ, bao hàm toàn diện