Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Wed, 27 Dec 2017 11:54:00 +0700

Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Sự Cố Ngoài Ý Muốn Review Rating: 9.50 out of 10 based on 2 reviews. 0
Tiểu Đằng không ngờ rằng có ngày mình gặp tình trạng vô cùng khó khăn như vậy, vợ thì bỏ trốn, em trai thì phản nghịch hắn lại còn bị bốn đứa con không thèm đói hoài hắn. 

Vào khoảng thời gian hắn đen tối nhất lại gặp phải một  thằng ranh suốt ngày bám riết không tha như âm hồn bất tán, hơn nữa mình lại không thể giết nó, ai bảo nó là thiếu gia của Dung gia.  

Chẳng thể nào nghĩ tới, cuộc sống của Tiếu Đằng lại thay đổi nghiêng trời lệch đất chỉ vì sự xuất hiện của Dung Lục…