Soul Mate

Mon, 09 Jan 2017 08:24:12 +0700

Soul Mate

Soul Mate Review Rating: 9.17 out of 10 based on 3 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đam Mỹ
  • Nguồn:lovemakoharu.wrodpress.com
  • Tình trạng:Hoàn Thành
linh: Đã được sự cho phép của nhóm dịch yêu cầu không mang đi lung tung. nếu muốn xin lại nhà bạn ấy xin phép.

http://lovemakoharu.wrodpress.com/.

truyện này được nhà bạn ấy bỏ công dịch với mục đích phi thương mại nên rất mong các bạn tôn trọng tác phẩm này.

p/s: nó rất ngắn ! ngắn kinh khủng!!!!móa ơi 1 cháp duy nhất cho truyện. hố này siêu siêu cạn luôn!!!!!!.

Truyện đồng thời được đăng ở goctruyen.com