Sống Lại Làm Ái Thê Nhà Tướng

Mon, 13 Feb 2017 23:09:50 +0700

Sống Lại Làm Ái Thê Nhà Tướng

Sống Lại Làm Ái Thê Nhà Tướng Review Rating: 7.70 out of 10 based on 5 reviews. 0
Truyện Sống Lại Làm Ái Thê Nhà Tướng của tác giả Mặc Ngư Tử 1123 là một câu truyện ngôn tình cổ đại, trùng sinh... Thiên kim tướng phủ bỏ trốn làm thiếp khổ không thể tả, lúc này rốt cuộc được làm vợ cả.

Kết quả, ngày thành hôn đó người bái thiên địa với nàng lại là con gà trống. . . Nàng chuyển từ người đã từng chuyên phụ trách nũng nịu trạch đấu thành gia quyến của tiểu tướng dũng mãnh trên sa trường. Hôm nay, không thể không xắn tay áo cùng thăng cấp đánh quái vật với phu quân. . . . .