Sống Lại Bảo Vệ Hạnh Phúc

Thu, 03 Nov 2016 23:22:56 +0700

Sống Lại Bảo Vệ Hạnh Phúc

Sống Lại Bảo Vệ Hạnh Phúc Review Rating: 6.17 out of 10 based on 3 reviews. 0
Truyện Sống Lại Bảo Vệ Hạnh Phúc của tác giả Băng Thủy Đích Ngư nói về kết quả về tình yêu bi kịch của thanh niên trí thức xuống nông thôn và cô gái nông thôn, cuộc sống dè dặt bên người ba khi mẹ mất.

Trong lúc hôn nhân của mình cũng không thể làm chủ bị gả cho người chồng không tốt, Tiểu Hoa lại trở về cuộc sống có ba có em trai khi còn bé. Sống lại lần nữa, chọn cuộc sống không giống như trước kia, lần này không để cho bản thân tiếc nuối, bảo vệ hạnh phúc thuộc về mình.