Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ

Fri, 21 Jul 2017 14:21:41 +0700

Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ

Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ Review Rating: 9.25 out of 10 based on 2 reviews. 0
Một khi xuyên qua thành người bị chồng ruồng bỏ, dầu muối tương giấm mọi thứ thật khó khăn;

Cũng may ông trời có mắt, tùy thân không gian đến làm ruộng.

Trồng hoa nuôi cỏ nhàn nhã qua ngày, nhặt con trai nuôi chơi;

Cha của con trai tìm tới cửa, thế mà lại là một mỹ nam?

Tốt lắm, vào cửa dễ dàng, ra cửa khó, muốn cướp con thì đứng sang một bên!

Ngươi nói cái gì, ngươi là chồng trước? Con là ta sinh?

Mẹ nuôi biến thành mẹ ruột?

Chồng trước ngươi đừng lên mặt, ta bị chồng bỏ ta sợ ai?