Quyền Tài

Sun, 01 Feb 2015 22:05:27 +0700

Quyền Tài

Quyền Tài Review Rating: 7.21 out of 10 based on 19 reviews. 0
Cuộc sống của chúng ta thật muôn màu muôn vẻ, không ai có thể nói trước được điều gì. Mỗi bước chân qua đi, sẽ còn lại điều gì đó lâng lâng trong tâm hồn.

Đọc truyện đô thị Quyền Tài bạn sẽ thấy mình xuất hiện ở đâu đó trong một góc nhỏ.

Chiếc máy thời gian sẽ có thể giúp hắn quay lại và làm lại những gì hắn muốn nhưng có thể giúp hắn mãi được không? Số phận đã được định đoạt bởi một thế lực nào đó…