• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Con đường thứ nhất đã bị ngăn chặn, hiện tại, hi vọng thoát khỏi Quách Bá Ngôn của Lâm thị đành phải gửi gắm lên người Thái phu nhân Vệ Quốc Công phủ. Đừng nói đường đường Quốc Công gia, cho dù là quan nhỏ như hạt vừng bình thường, có mấy ai sẽ lấy quả phụ làm kế thất hay đâu? Quách Bá Ngôn bị dục vọng làm cho mê muội đầu óc, Thái phu nhân nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp xoá bỏ ý niệm trong đầu Quách Bá Ngôn, đến lúc đó nàng sẽ lấy tình để cảm động, lấy lý lẽ nói rõ, có lẽ có thể thuyết phục Quách Bá Ngôn bỏ qua cho nàng.

Đăng bởi: admin