• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lâm thị không hiểu, nàng chỉ là con gái của thương gia, quy củ bên trong Quốc Công Phủ có những gì khác với tiểu môn tiểu hộ, nàng cần có thời gian tìm hiểu rõ ràng.Quách Bá Ngôn vỗ vỗ lưng nàng, cười nói: "Yên tâm, tính tình nương nương giống mẫu thân, khoan hậu hào phóng, sẽ không làm khó các nàng."

Đăng bởi: admin