• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cười cười nói nói, một canh giờ bất tri bất giác trôi qua, hai anh em Quách Phù, Quách Thứ Hai còn không có thích đủ tân muội muội, Quách Kiêu bỏ tách trà xuống, đứng lên nói: "Giải tán thôi, đừng để mấy thím phái nha hoàn đến tìm." Trừ phi ngày lễ ngày tết, tam phòng Quốc Công Phủ chia ra ở trong viện mình dùng bữa, lúc này phòng bếp đoán chừng đã bắt đầu chuẩn bị.

Quách Bá Ngôn nhìn thấy, bỗng nhiên bế người lên, nâng lên một cái, tư thế dễ dàng, dường như mỹ nhân trong ngực nhẹ như em bé. Trong sân có hai nha hoàn đang đứng, Thu Nguyệt thì đi theo phía sau, khuôn mặt trắng như ngọc của Lâm thị nhất thời đỏ lên, trốn vào trong ngực Quách Bá Ngôn, quẫn bách nói: "Thiếp có thể đi, người đừng như vậy."

Đăng bởi: admin