• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tống Gia Ninh mới không tin đâu, đáy lòng nàng có ba suy đoán, một là nữ quyến Quốc Công Phủ không thích loại thiếp bị Quách Kiêu giành được như nàng, một là Quách Kiêu cảm thấy nàng không xứng vào Quốc Công Phủ tượng trưng cho quyền thế và thánh sủng này, cuối cùng, chính là Quách Kiêu không muốn công chúa biểu muội của hắn thương tâm, tiểu thiếp nuôi dưỡng ở bên ngoài, Đoan Tuệ công chúa đại khái sẽ dễ chịu hơn.

Nhưng bây giờ, nàng cư nhiên được phụ thân Quách Kiêu mạnh mẽ "Mời" qua.

Giống như đang nằm mơ, nàng chỉ là thuyết phục mẫu thân nuôi dưỡng thân thể cho tốt, chuyện chỉ có mấy câu, lại có thể dẫn tới biến hóa lớn như vậy?

Nàng có tâm sự, Lâm thị vô thức vuốt sau lưng nữ nhi, hai mắt nhìn mặt đất xuất thần. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã không có đường lui, nếu như không đường thối lui, nàng phải chuẩn bị vì cuộc sống ngày sau ở Quốc Công Phủ. Di nương không có địa vị, trở thành Quốc Công phu nhân cũng không có nghĩa là có thể vô tư, các nữ quyến trong phủ sẽ nhìn nàng thế nào, bọn nha hoàn có ngoài nóng trong lạnh hay không?

"Phu nhân, cô nương, Thái phu nhân chúng ta mời các người đi qua."

Đăng bởi: admin