Quên - Ôn Nhu Đích Hạt Tử

Wed, 22 Nov 2017 11:39:33 +0700

Quên - Ôn Nhu Đích Hạt Tử

Quên - Ôn Nhu Đích Hạt Tử Review Rating: 8.50 out of 10 based on 3 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đam Mỹ , Truyện Ngược
  • Nguồn:Người dịch: Bạch Nhật Mộng
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:55
Truyện này là do Hạt Tử là do tự mình sáng tác cảm xúc dâng trào,trong lúc viết cũng không nghĩ sẽ viết ngược tâm đâu 

Cũng có thể sau khi mọi người đọc xong sẽ cảm thấy rất vô vị rất bình thường, là một câu truyện văn không về có điểm nổi bật, hahaha, nhưng mà, đây xác thực là sau khi Hạt Tử coi xong rất nhiều thứ mới có thể viết ra được, hahaha. 

Bất luận ra sao, Hạt Tử muốn có một vấn đề muốn hỏi, hahaha, nếu như mọi người kiên trì xem xong văn bản này, Hạt Tử muốn hỏi, là người quên tàn nhẫn, hay là người bị quên tàn nhẫn? Được rồi, không nhiều lời nữa, chính văn bắt đầu......