Quân Lâm Thiên Hạ, Hoàng Hậu Này Trẫm Định Rồi

Fri, 21 Jul 2017 11:08:33 +0700

Quân Lâm Thiên Hạ, Hoàng Hậu Này Trẫm Định Rồi

Quân Lâm Thiên Hạ, Hoàng Hậu Này Trẫm Định Rồi Review Rating: 8.50 out of 10 based on 2 reviews. 0
Khi xuyên qua, nàng trở thành một bé gái mồ côi, nghèo túng, vì đào hôn mà phải sống nơi hoang dã.

Phiêu bạt khắp nơi, vô tình nhặt được "ngốc" Vương gia, mang theo Vương gia tung hoành thiên hạ.

Từ nay về sau vui vẻ thủy khởi, khắp nơi gà bay chó sủa, thu phục phản loạn, trừng trị kẻ xấu.

Thể loại: Xuyên Không, sủng, 1vs1, nam 9 đoạn đầu bị ngốc, nữ 9 phúc hắc.