• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Tiểu Hắc

---------------------------

Thơ đề tự của Tiểu Hắc:

Thạch Đầu tay chặn mã xa

Dư gia thất lễ đứng ra mời chào

Nhạc Nhi lấp lửng theo vào

Không hay ngõ vắng hắc bào âm mưu.

--------------------------------------------

“A!”

Liễu Nhạc Nhi định thi pháp ngăn lại quái mã màu xanh, nhưng vừa mới động tâm thần thì pháp lực trong cơ thể bỗng không sao vận chuyển được. Nàng không khỏi thét lên một tiếng đầy kinh hãi.

Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, nàng chỉ thấy trước mắt bỗng tối sầm lại, Liễu Thạch bước ra một bước, thân thể cao lớn chắn ở phía trước, đồng thời một tay duỗi ra nhanh như tia chớp, chặn ngang cái cổ to như thùng nước của quái mã. Thân hình hắn hơi nghiêng một chút, đụng thẳng vào quái mã màu xanh.

“Oanh” một tiếng vang thật lớn!

Quái mã màu xanh ngẩng cao đầu hí lên một tiếng, như là đâm đầu vào một bức tường kín. Thân hình khổng lồ đầy cứng rắn của nó bị chặn đứng, bởi vì thế xông quá mạnh, thậm chí những phiến đá trên đường quanh đó cũng bị gót sắt của nó đạp văng tứ tung.

Xe ngựa màu bạc