Nhật Ký Sinh Hoạt Của Đế Hậu Tại Thập Niên 60

Tue, 06 Mar 2018 10:35:12 +0700

Nhật Ký Sinh Hoạt Của Đế Hậu Tại Thập Niên 60

Nhật Ký Sinh Hoạt Của Đế Hậu Tại Thập Niên 60 Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Đây là chuyện xưa của một cặp Đế Hậu vì bị chơi xỏ mà xuyên nhầm đến thời đại khác.

Có thể bạn cho rằng mối quan hệ của Hoàng Đế với Hoàng Hậu hằng ngày là như thế này?

Hoàng Đế: Hoàng Hậu, tam cung lục viện gần đây có an ổn không?

Hoàng Hậu: Hồi Hoàng Thượng, gần đây Lý phi dẫm vào chân Triệu lương đệ, Cao tiệp dư cào mặt Lý phi, Lý phi giật lại tóc Cao tiệp dư và Triệu lương đệ.

Nhưng trên thực tế giữa hai bọn họ là cái dạng này:

Hoàng Hậu: Hoàng Thượng, đói quá, thần thiếp muốn ăn bánh bao thịt ở tiệm ăn nhà nước.

Hoàng đế: Cố chờ thêm chút, tháng sau trẫm lĩnh phiếu gạo, sẽ mang nàng đi ăn tiệm.

Hướng dẫn sử dụng trước khi đọc :)2 :
1. Văn hư cấu, thích có thật và dẫn chứng mời bỏ qua;
2. Ngọt văn, kết cục HE;
Tag: Tùy thân không gian, trùng sinh, xuyên từ cổ đại đến hiện đại
Vai chính: Phó Nhiễm, Nhan Đông Thanh