Nhân Gian Kỳ Mộng

Tue, 11 Apr 2017 15:40:49 +0700

Nhân Gian Kỳ Mộng

Nhân Gian Kỳ Mộng Review Rating: 4.75 out of 10 based on 2 reviews. 0
Truyện Nhân Gian Kỳ Mộng của tác giả Tịch Dương là một truyện cổ đại, cung đấu. Câu chuyện cũ, mười bảy năm rồi, có lẽ cũng đã bị chìm khuất trong lớp bụi mờ của thời gian.

Nàng là trưởng công chúa điêu ngoa đanh đá của Kỳ Thịnh quốc, vì gây loạn mà bị gả đi đến nơi Hoài Văn quốc xa xôi làm vương phi. Chàng là nhị vương gia Hoài Văn quốc, vẻ ngoài yếu đuối, nho nhã, là vị vương gia bị bỏ rơi của hoàng triều. Một chiếu chỉ cầu thân, đem số phận hai người xa lạ buộc vào nhau, cùng ghi tên cạnh nhau trong sổ Nguyệt lão.