Nha Hoàn Thâu Tâm

Wed, 17 May 2017 23:22:48 +0700

Nha Hoàn Thâu Tâm

Nha Hoàn Thâu Tâm Review Rating: 4.60 out of 10 based on 5 reviews. 0
Truyện Nha Hoàn Thâu Tâm của tác giả Sở Sở là một truyện ngôn tình cổ đại, sủng, sắc. Bọn họ, đã từng là thanh mai trúc mã.
Hắn từng hứa với nàng, muốn lấy nàng làm tân nương của hắn.

Đến khi gặp lại, từ lâu đã thành cảnh còn người mất. Mơ hồ trao thân, vậy mà hắn, chỉ xem nàng như yên hoa nữ tử. (kĩ nữ) Lấy thân phận muội muội ở bên cạnh hắn, ngoại trừ một bí mật không thể tiết lộ ra ngoài, còn có một tia quyến luyến.